Emma Krikke

Emma Krikke

Advocaat

Emma Krikke is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids– en verzekeringsrecht. Emma adviseert en procedeert op het gebied van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid over diverse soorten claims en de dekking daarvoor onder verschillende polissen. De nadruk van haar praktijk ligt op technische schades (waaronder aan bouw gerelateerde schades), productaansprakelijkheid en brand(regres) zaken. Verder houdt Emma zich in haar dagelijkse praktijk bezig met beroeps-, bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheid (AVB), bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Emma heeft zowel de master Aansprakelijkheid en Verzekering als de master International and European law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Tijdens haar studie is Emma werkzaam geweest als docent bij de sectie Burgerlijk Recht van de Erasmus Universiteit. Emma studeerde cum laude af in 2013, waarna zij in datzelfde jaar in dienst trad bij NautaDutilh. Per 1 september 2014 heeft Emma – samen met de Rotterdamse afdeling Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht van NautaDutilh – de overstap naar VanNiekerkCieremans gemaakt.

Emma is als advocaat toegelaten tot de Rotterdamse Balie. Verder is Emma lid van diverse juridische gezelschappen, zoals de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap. Zij is lid van het bestuur van Cobra1998.

Laatste publicaties