Emma Krikke

Emma Krikke

Advocaat

Emma Krikke is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids– en verzekeringsrecht. Emma adviseert en procedeert op het gebied van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid over diverse soorten claims en de dekking daarvoor onder verschillende polissen. De nadruk van haar praktijk ligt op beroeps-, bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheid (AVB), bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Verder houdt Emma zich in haar dagelijkse praktijk bezig met productaansprakelijkheid en brand(regres) zaken. Ook adviseert Emma over de ontwikkeling en redactie van polisvoorwaarden alsmede de inrichting van (internationale) verzekeringsprogramma’s.

Emma heeft zowel de master Aansprakelijkheid en Verzekering als de master International and European law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Emma studeerde cum laude af in 2013, waarna zij in datzelfde jaar in dienst trad bij NautaDutilh. Per 1 september 2014 heeft Emma – samen met de Rotterdamse afdeling Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht van NautaDutilh – de overstap naar VanNiekerkCieremans gemaakt, waar zij per 1 januari 2024 partner werd. In 2018 rondde Emma de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid cum laude af.

Emma is als advocaat toegelaten tot de Rotterdamse Balie. Verder is Emma lid van diverse juridische gezelschappen, zoals de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap. Naast haar werk in de praktijk heeft Emma zitting in het bestuur van Stichting Plaswijckpark.

Laatste publicaties