Aansprakelijkheid en Verzekering

Wij, de advocaten van VanNiekerkCieremans, hebben tezamen ruim 70 jaar kennis van en ervaring op de civielrechtelijke terreinen van aansprakelijkheid en verzekering. Wij zetten onze kennis in voor adviezen, onderhandelingen en, waar nodig, procedures. Die procedures kunnen bij de diverse instanties gevoerd worden: civiele rechter, bestuursrechter, tuchtcollege, arbitrage en/of mediation. U schakelt ons in om mee te denken over preventie, conflictanalyse, procesvoering en alternatieve geschillenbeslechting en vooral: om het probleem kleiner te maken en niet groter.

Onze cliënten zijn verzekeraars, herverzekeraars, makelaars, tussenpersonen, grote en kleine bedrijven. Wij adviseren en procederen over vrijwel alle soorten claims en de dekking daarvoor onder alle mogelijke polissen. Met behulp van onze kennis en ervaring op die terreinen adviseren wij ook bij toetreding tot de Nederlandse verzekerings- of bemiddelingsmarkt, over inrichting of herschikking van verzekeringsportefeuilles en (internationale) verzekeringsprogramma’s bij aanbieders of afnemers van verzekeringspolissen.

Wij houden ons dagelijks bezig met beroeps-, bestuurders-, productaansprakelijkheid, brand en brandregres, CAR en technische schades, bedrijfsaansprakelijkheid (AVB), fraude, bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Wij kennen de complexe procedures, met belangen in binnen- en buitenland en een veelheid aan betrokken claimanten, (her)verzekeraars, verzekerden, experts en (juridisch) adviseurs. Wij zijn discreet en ervaren als het gaat om media aandacht.

Onze advocaten hebben tot 33 ervaringsjaren, met een eigen expertise en belangstelling. De zaken worden daarom altijd op het juiste niveau behandeld en uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met de opdrachtgever. Om de juridische kosten voor onze opdrachtgevers beheersbaar te houden, kunnen zij van ons niet alleen tijdige en gespecificeerde declaraties verwachten, maar ook duidelijkheid vooraf over de aanpak van de zaak en gedeelde verwachtingen en afspraken over het financieel verloop.